28.10.2019

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych

Pliki do pobrania


15.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie programu, opracowanie i wydruk materiałów na warsztaty oraz wykonanie usługi przeprowadzenia cyklu warsztatów pt. "Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób z doświadczeniem choroby psychicznej" oraz warsztatów "Depresja - rozpoznanie i leczenie choroby oraz zagrożenia samobójcze".

Pliki do pobrania