Listopad
 
Kadra zarządzająca:
 
Kierownik ŚCZP - codziennie od godz.7.25 do godz.15.00
Koordynator projektu -  wtorek, czwartek - 8.30 - 15.00
 
Lekarze i specjaliści:
 
Lekarze psychiatrzy: poniedziałki i środy - godziny przyjęć po uzgodnieniu telefonicznym
Terapeuci uzależnień: poniedziałek, piątek - od godz.8.00 - 18.00
Psycholodzy: wtorki - piątki - od godz.8.00 - 18.00
Psychoterapeuci: środa i piątek - od godz.8.00 - 18.00
Pracownik socjalny: poniedziałek - czwartek - godz. 13.00-17.00 oraz piątek - od godz.7.30 - 11.30
 
Konsultacje telefoniczne, umawianie wizyt - codziennie pod nr tel: 508767006