Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego oficjalnie otwarte!

Dziękujemy Dyrekcji, kadrze Centrum oraz przybyłym gościom za obecność, miłą atmosferę oraz moc życzeń i ciepłych słów.

Mamy nadzieję że nowo otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego posłuży dobru pacjenta.

 

Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 1 przedstawiające klucze  Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 2 przedstawia Dyrekcję wraz z Burmistrzem Włodawy oraz pracownikami SPZOZ we Włodawie tuż przed przecięciem wstęgi  Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 3 przedstawia oficjalne otwarcie z przecięciem wstęgi

Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 4  Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 5 przedstawia przemówienia pracowników ŚCZP  Otwarcie ŚCZP - Zdjęcie 6 przedstawia wspólne zdjęcie pracowników  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie wraz z Dyrekcją Szpitala